top of page

EN LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR VISBY

IMG_4361.jpg

Tegnestuen har været rådgiver på opgaven om at udarbejde en lokal udviklingsplan for Visby. Det er et arbejde, der er igangsat gennem Tønder Kommunes Landdistrikts- og Bosætningsudvalg, der har inviteret de enkelte lokalområder i kommunen til at få udarbejdet en lokal udviklingsplan (LUP).
 

En LUP er en plan, der beskriver, hvad borgerne vil med deres lokalsamfund, hvilke intentioner, de har for udviklingen, og hvordan de vil gennemføre dem. LUP’en samler lokalsamfundets ideer og visioner, og på baggrund af en overordnet kortlægning af de lokale stedbundne potentialer skaber den et fælles mål.

 

 • En LUP er et strategisk styringsværktøj og aftalegrundlag for et afgrænset geografisk område og for en afgrænset tidsperiode.
   

 • LUP’en er ikke en lovpligtig plan. Det er borgernes egen plan, og den redegør for borgernes ønsker og intentioner for udviklingen af deres lokalområde.
   

 • LUP’en er et frivilligt og uformelt værktøj, der kan mere end blot at beskrive og styre en ønsket udvikling. Den skal også kunne inspirere og mobilisere lokale kræfter til i fællesskab at løfte en strategisk og frivillig opgave.
   

 • LUP’en skal gøre det nemmere lokalt, kommunalt og politisk at styre og koordinere udviklingen, også når der skal prioriteres og søges midler til realiseringen af delprojekter i planen.

 

Den lokale udviklingsplan for Visby er blevet til i et tæt samarbejde med Visby Lokalråd, lokale aktører og byens børn, unge og voksne. Processen har været tilrettelagt på en måde, så det var muligt at starte op under skærpede covid19-restriktioner. Dette har også givet anledning til en mere alternativ proces, hvor fokus har været at styrke dialogen om byens udvikling og fremtid. Processen er forløbet i tre overordnede faser;

 

 1. ’Spot på Visbys potentialer’

 2. Interview af lokale aktører

 3. Bymøde i Visby Forsamlingshus
   

Projektnavn:   En lokal udviklingsplan for Visby

Projekttype:   Byudvikling

Lokation:   Visby, Tønder Kommune
Årstal:   2021
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Tønder Kommune og Visby Lokalråd

bottom of page