top of page

ALTANPROJEKT LILLE FARIMAGSGADE I KØBENHAVN

Tegnestuen er valgt som bygherrerådgiver/arkitekt for en andelsboligforening på Lille Farimagsgade i København. Opgaven omfatter rådgivning og bistand vedrørende etablering af 31 altaner.

Bygherrerådgivning – din sikkerhed for et godt byggeri Jes Vagnby Arkitekter har mange års erfaring som bygherrerådgiver/arkitekt. Som ejer-/andelsforening (bygherre) er det vigtigt at entrere med en uvildig rådgiver til byggestyring, når man står med større entrepriser ved renovering af en ejendom – herunder fx;

 • nyt tag

 • udskiftning af vinduer

 • nye altaner

 • facaderenovering

Større entrepriser kræver mange forskellige kompetencer og samarbejdspartnere og her hjælper en bygherrerådgiver med at varetage bygherres interesser gennem hele projektet – fra de indledende behov er afdækket til det færdige projekt er realiseret. Som jeres bygherrerådgiver/arkitekt vil vi gennemse og følge projektet fra opstart til aflevering af godkendt byggeprojekt.

 • Indledende dialog og beskrivelse af projekt og program

 • Gennemgang af entreprisekontrakt (juridiske/økonomiske forhold, byggepladsforhold, geotekniske forhold, terminer, dagbøder, m.m.).

 • Evt. indhentning af flere konkurrencedygtige tilbud

 • Anmeldte og uanmeldte byggepladsbesøg

 • Byggemøder (referater)

 • Korrespondance mellem bygherre og entreprenør

 • Konflikthåndtering

 • Afleveringsforretning

Der er mange grunde til at få en altan, men den vigtigste er, at den er med til at øge livskvaliteten og kan være udslagsgivende for, at man bliver boende i lejligheden.

Læs mere om vores arbejde for altanprojektet på Lille Farimagsgade i København.

Comments


bottom of page