top of page

DATAINDSAMLING SOM REDSKAB I UDVIKLINGEN AF TØNDER FESTIVAL

I august 2022 påbegyndte Jes Vagnby Arkitekter og Tønder Festival et nyt samarbejde vedr. strategisk brug af data for at styrke festivaloplevelsen til gavn for publikum, aktører og arrangører.

Data kan styrke de ’investeringer’ festivalen foretager, så det gøres vidensbaseret, og så der tilbydes det rigtige – til de rigtige målgrupper. Strategisk brug af data kan være et vigtigt redskab i argumentationen for de beslutninger, der foretages – så indsatser igangsættes på baggrund af viden frem for kun synsninger.

I første omgang har indsamling af data været med fokus på at styrke arbejdet med indretning af festivalpladsen med særlig vægt på;

  • festivalpladsens aktiviteter og aktivitetsniveau – fordelt over hele åbningsperioden

  • bydelenes æstetik og identitet

  • indretningens evne til at animere til deltagelse og betagelse

  • festivalens sociale sammenhængskraft

  • hvordan er bodernes omsætningstal – i løbet af dagen og set over hele åbningsperioden

  • den overordnede arealanvendelse og mønstre i pladsens anvendelse til forskellige aktiviteter

  • hvor stor en rolle spiller indretningen af pladsen i forhold til aktiviteten

  • m.m.

Et tæt samarbejde siden 2011 I 2011 stod Tønder Festival overfor en skillevej - den stod i en økonomisk svær situation primært pga. den fysiske planlægning af festivalen. Tegnestuen var med til at skabe en vej ud af festivalens udfordringer. Festivalen blev lavet til et lukket festivalunivers for at kunne sikre og understøtte en kvalitetsoplevelse og ikke mindst styrke festivalens økonomi. Dette medførte at Tønder Festival i 2012 fik en nyindrettet festivalplads med et unikt oplevelsesunivers. Festivalen blev en armbåndsfestival, hvor man torsdag, fredag, lørdag og søndag får adgang til alle koncerter gratis når man først har købt partout adgangsarmbånd eller en dagsbillet.


留言


bottom of page