top of page

Et Nordisk Center for Tekstil i Højer

I en årrække har vi sammen med gode folk i Højer, arbejdet henimod etableringen af et Nordisk Center for Tekstil. Ideen til et center med særligt fokus på tekstil blev skabt i regi af arbejdet med Tøndermarsk Initiativet og destinationsudviklingen. Centeret anskues som en forankrende kraft, der både understøtter bosætningen og turismeudviklingen i Tønder Kommune.

Visionen med projektet er at skabe et professionelt fællesskab og netværk, hvor miljø og rammer tiltrækker de dygtigste udøvere indenfor det tekstile felt, der kommer for at videreudvikle og udfordre deres kunstneriske sprog og virke. Og hvor studerende og nyuddannede fra hele verden kan finde inspiration og deres professionelle fodfæste.

I løbet af projektperioden har vi arbejdet med;

 

  • Konceptudvikling

  • Interessent-involvering

  • Business CaseMarkedsanalyse og driftsbudget

  • Et arkitektonisk projekt og rumprogram

  • Anlægsbudget

  • m.m.

コメント


bottom of page