top of page

FÆLLES OM TOFTLUND

Opdateret: 28. feb. 2019

Bymøde 22. januar 2019//


Efter flere måneders intenst arbejde med research, analyser, interview og møder i Toftlund og med Tønder Kommune, præsenterede vi på et Bymøde status for arbejdet med udviklingsplanen og planerne for det videre forløb i 2019.

Over 250 borgere deltog i bymødet. Og mere end 100 borgere tilmeldte sig de efterfølgende workshops, hvor man skal behandle og forme Udviklingsplanen, så den bliver til en plan, som Toftlunds borgere kan spejle sig i. Det er helt fantastisk og ikke mindst vigtigt, at der er et engagement og en lyst til at deltage i byens udvikling. En revitalisering af Toftlund Borgerråd Toftlund er en spændende by, med en helt særlig placering og en by med mange kvaliteter, men der er også muligheder for at styrke byen. Særligt byens sammenhængskraft er udfordret, og der er brug for at styrke samarbejdet på tværs.

Derfor har en af vores vigtigste fokusområder i første omgang været at sætte skub i en revitalisering af Toftlund Borgerråd, for at sikre en bred opbakning fra byen. Det har allerede nu mundet ud i at Toftlund Borgerråd lægger op til at transformere sig til et Udviklingsråd, hvor Toftlunds bredde er repræsenteret. En vigtig del af processen med en udviklingsplan er det engagement, som planen er med til at afføde. Når udviklingsplanen står klar, er det nemlig Toftlund, der skal være med til at styre udviklingen og sikre en realisering af planerne.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page