top of page

GREEN CITY TØNDER – ET NYT BÆREDYGTIGT BOLIGOMRÅDE

Opdateret: 19. mar. 2019

Februar 2019//

Udviklingen af en ny grøn bebyggelse i Tønder er igangsat. Bebyggelsen har fået navnet Green City og bliver en helt ny form for boligområde. I tæt samarbejde med en stærk

ejer-gruppe er Jes Vagnby Arkitekter i gang med at sætte skub i visionerne for Green City Tønder.


I disse år skyder mange nye boligområder frem, hvor bebyggelsen kommer før naturen. I Green City Tønder prioriteres naturen først og er ikke et valgfrit element. Naturens kvaliteter, biodiversiteten og kultursporene i landskabet glider harmonisk sammen. Den er nerven i boligområdet og bestemmende for strukturen, æstetikken og det liv, der kommer.


Frem til 1. januar 2003 fungerede området som kaserne – herefter blev det nedlagt og rømmet. Senere vedtog Kommunalbestyrelsen i Tønder en ny lokalplan for området, hvor det er beskrevet, at det skal blive en levende og varieret bydel. Med Green City Tønder kommer man stort skridt nærmere kommunalbestyrelsens vision. I det fremtidige boligområde vil der være mulighed for at bo i enfamilieshuse, rækkehusvillaer eller etage-lejligheder. Derudover arbejdes der også med et fællesområde med fællesfaciliteter samt etablering af en række mindre feriebolig-enheder.


Jes Vagnby Arkitekter har i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter idé-udviklet konceptet til den nye bæredygtige bebyggelse i Tønder. Nu skal etape to igangsættes, som består af udvikling af de enkelte boligenheder, byggesagsbehandling, projektering og byggemodning. Det forventes, at man i 2019/20 er klar til at sætte det første spadestik i jorden.

”At være med til at udvikle og realisere en helt ny grøn bæredygtig bebyggelse på det gamle kaserneområde er et drømmeprojekt – jeg kender ikke mange udbygningsområder i Danmark med de samme særlige kvaliteter. Realisering af Green City Tønder handler om at tænke visionært med respekt for det helt unikke menneskeskabte kulturlandskab”, Jes Vagnby arkitekt maa

Læs mere om Etape 1 for Green City Tønder

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page