top of page

NY PLADSDANNELSE OG BEBYGGELSESPLAN TIL LANDSBYEN SÆD


I forlængelse af arbejdet med en lokal udviklingsplan for Sæd-Ubjerg, har Tegnestuen arbejdet videre med et arkitektonisk koncept for en styrket pladsdannelse og sammenhæng med landsbyens nye boligområde.


Ramme for projektet Sæd-Ubjergs Lokalråd har opkøbt en brandtomt, som de ønsker at omdanne til byggegrunde samt opføre et fælleshus, til brug for alle borgere i Sæd-Ubjerg. Derfor har Lokalrådet ønsket at få udarbejdet en bebyggelsesplan, der skal gøre det muligt at diskutere projektet med borgerne i byen og ikke mindst potentielle nye beboere.


· Lokalrådet vil ikke være bygherre, men vil gerne definere nogle rammer for, hvordan og hvad, der må bygges.

· Projektet skal være ambitiøst samtidig med at projektet skal være salgbart.

· Lokalrådet ønsker en rimelig ensartethed for den samlede bebyggelse.

· Det er vigtigt for lokalrådet at bibeholde de store træer og eventuelt styrke oplevelsen

af det grønne ved at arbejde med en plan for beplantning.

· Det kommende fælleshus, skal fremstå som hele byens hus – det er vigtigt, at det ikke kommer til at fremstå som et beboerhus, for den kommende bebyggelse.

· Det er vigtigt, at det er en bæredygtig bebyggelse.


Comments


bottom of page