top of page

TEGNESTUEN

003.jpg

Tegnestuen er etableret i 1994 af arkitekt Jes Vagnby, der med sin emotionelle tilgang til arkitektur skaber projekter, der eksperimenterer med arkitektoniske grænser.

Jes Vagnby Arkitekter / DemokraCity er en tegnestue, der skaber gode steder for mennesker ved at genopfinde, nytænke og styrke steders særlige potentiale. Vi arbejder med arkitektur som identitetsskabende element og er førende indenfor anvendelsen af midlertidig arkitektur som et strategisk redskab i udviklingen af byer og bysamfund.

Projektledelse, planlægning, aktørinvolvering og facilitering er et afgørende fokus i alle vores projekter, som er med til at sikre, at et projekt er værdiskabende for alle parter. 

Tegnestuen har tilknyttet 3-5 medarbejdere. Derudover samarbejder 

tegnestuen med specialister indenfor bl.a. landskabsdesign, statik & konstruktion, bæredygtighed og jura. Tegnestuen er medlem af Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder. Tegnestuen er forsikret i HDI.

EN BÆREDYGTIG TILGANG

Som Tegnestue er det vores opgave at skabe langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Med afsæt i vores kompetencer og viden, og med udgangspunkt i bygherres interesser og byggeriets funktion, rådgiver vi om implementering af bæredygtighed i arkitekturen. På den måde skaber vi værdi for vores kunder og deres slutbrugere i form af bl.a. forbedret arbejdsmiljø, indeklima, totaløkonomi, salgsværdi og driftsudgifter, når byggeriet står færdigt.


Et bæredygtigt byggeri er baseret på en helhedstænkning over hele byggeriets livscyklus fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering. Tegnestuen ser ikke bæredygtigt byggeri som en metode hvormed vi kan ændre alt med nye, smarte materialer og installationer, men en proces med nøje udvælgelse af materialer brugt med omtanke – hvilket kan medføre en bedre udførelse med færre mangler.

For at skabe et byggeri, hvor materialerne har den mindst mulige miljøbelastning både på kort og lang sigt, bør der i størst muligt omfang anvendes:
 

  • Naturlige grundmaterialer med en lav bearbejdningsgrad og energiforbrug

  • Lokalt producerede materialer med kort leveringsafstand

  • Materialer der kan indgå som ressourcer i en ny cyklus (cirkulær økonomi)                         

  • Materialer der bevarer sin kvalitet - Æstetisk bæredygtighed

Vores tilgang til bæredygtighed er bygget op om Brundtland-rapportens holistiske tilgang, hvor bygninger og byområders bæredygtighed vurderes ud fra et såvel socialt som økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Bygningens totaløkonomi vurderes på baggrund af beregninger af en bygnings samlede levetids omkostninger (LCC), mens den samlede miljøpåvirkning bliver målt på vurdering af byggematerialernes samlede miljøpåvirkninger (LCA - Life Cycle Assesment).

MEDARBEJDERE

JES VAGNBY

Stifter & ejer

Arkitekt MAA

+45 40 63 22 80

Jes(at)vagnby.dk

MALENE DYRMOSE

Projekt manager

Cand.ling.merc.

+45 22 82 39 64

Malene(at)vagnby.dk

0.jpeg

JENS RAVN

Arkitekt

Cand.Arch.

Jens(at)vagnby.dk

JACOB VAGNBY

Grafisk Designer

Visuel Kommunikation 

Jacob(at)vagnby.dk

?

DIG?

Vi leder altid efter nye medarbejdere. Tøv ikke med at sende os dit CV.

bottom of page