PRÆKVALIFICERET TIL CAMP NOW


Dansk Kyst- og Naturturisme har prækvalificeret Jes Vagnby Arkitekter i et tværfagligt rådgiverteam med STED By og landskab (HR), turismeekspert Lars Bernhard Jørgensen og Marie Vestergaard Madzak, ph.d. og camping-ekspert. Projektet hedder CAMP NOW og er et udviklingsprojekt, der skal igangsætte en bæredygtig transformation af campingproduktet. Med udgangspunkt i udvalgte campingpladser, skal de stedspecifikke potentialer afsøges og udvikles, så camping i endnu højere grad bliver en attraktiv oplevelses- og overnatningsform.


Læs mere om CAMP NOW.

KONTAKT

Jes Vagnby

40 63 22 80

Jes@vagnby.dk

Malene Dyrmose

22 82 39 64

Malene@vagnby.dk

Adresse

Sølvgade 90

1307 København K

CVR nr. 89882257 

Professionel ansvarsforsikring:  
HDI-Gerling