top of page

EN LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR SÆD-UBJERG

IMG_2093.jpg

Omdrejningspunktet for udarbejdelse af den lokale udviklingsplan for Sæd-Ubjerg, har været at styrke dialogen om lokalområdets udvikling blandt borgerne. Det handler både om at give ejerskab til nuværende beboere - og samtidig være opmærksom på, hvilke udviklingstiltag, der kan have betydning for at tiltrække nye beboere.
 

I samarbejde med Sæd-Ubjerg Lokalråd, valgte vi, at forløbet skulle ’bygges’ op omkring 3 byværksteder. Byværkstederne bestod af tre ingredienser; Inspirationsoplæg, workshop og fællesspisning - en god blanding, hvor alle kan være med.

 

Byværksted 1

Inspirationsoplæg: Hvordan styrker man arbejdet med udvikling af et lokalområde, ved Hanne Tanvig, landdistriktsforsker, Københavns Universitet.

Fokus på workshop: Hvorfor bo i Sæd-Ubjerg? Liv og fællesskaber i Sæd-Ubjerg, og Sæd-Ubjerg som bosætningsområde.
 

Byværksted 2

Inspirationsoplæg: Foredrag om Broagerland 3.0 ved Ingebeth Clausen.

Fokus på workshop: Byens torv som samlingspunkt for lokalområdets fællesskaber. Fokus på hvilken betydning et torv kan have for et lokalområdes liv og fællesskab, ved Jes Vagnby.
 

Byværksted 3

Inspirationsoplæg: Et inspirationsoplæg, med fokus på at udfordre forståelsen af, hvad et fælleshus evt. skal kunne - og hvordan det fysisk kan tage sig ud, ved Jes Vagnby.

Fokus på workshop: Drøftelse af evt. fremtidigt ‘Byens Hus‘ - både i forhold til indhold, beliggenhed og størrelse.

Projektnavn:   En lokal udviklingsplan for Sæd-Ubjerg

Projekttype:   Byudvikling

Lokation:   Sæd-Ubjerg, Tønder Kommune
Årstal:   2021-2022
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Tønder Kommune og Sæd-Ubjerg Lokalråd

bottom of page