top of page

DATAINDSAMLING
TØNDER FESTIVAL 2022

TF2022.png

Tønder Festival 2022 er den første festival, hvor tegnestuen har haft ansvaret for strategisk indsamling og analyse af data.
 

Fokus har været at indsamle data på selve festivalpladsen i dagene torsdag-søndag, hvor vi har undersøgt, hvordan publikum bruger den indre plads – det vi kalder ’universet’.

Målet er at styrke arbejdet med indretning af festivalpladsen med fokus på;
 

 • Festivalpladsens aktiviteter og aktivitetsniveau fordelt over hele åbningsperioden
   

 • Bydelenes æstetik og identitet under forskellige vejrforhold, dag/nat, 1. dag-4. dag)
   

 • Indretningens evne til at animere til deltagelse, betagelse og interaktion
   

 • Festivalens sociale sammenhængskraft – social interaktion
   

 • Bodernes placering ift. fordeling af publikum
   

 • Den overordnede arealanvendelse og mønstre i pladsens anvendelse til forskellige aktiviteter

I vores sammensætning af undersøgelsesdesign, har det været vigtigt at kombinere datatyperne og undersøgelsesmetoderne, så de supplerer hinanden – og på den måde sikre undersøgelsens validitet og reliabilitet.

I 2022 har vi arbejdet med følgende datatyper:
 

 1. Måling af mængde ved dronefoto
  Systematiks måling af antal mennesker på festivalpladsen
   

 2. Æstetik og identitet
  Systematiske observationer med fokus på festivalens æstetik og identitet.
   

 3. Adfærd og interaktion (STOMB/ System Til Observation af Møde og Bevægelse)
  Systematiske observationer af festivalgæstens adfærd og interaktion
   

 4. Eksisterende data
  Analyse af eksisterende data fra 2019 og 2022. Antal solgte billetter, omsætningstal og evalueringer.
   

 5. Interview
  Samtale og dialog med Tønder Festivals ledelse, lederen af atmosfæregruppen, områdekoordinatorer og den pladsansvarlige
   

Analysen af de indsamlede data har givet os en stor indsigt i, hvordan og hvorfor publikum bruger pladsen som de gør. Derudover har det også være med til at udfordre nogle af de forforståelser, der har været omkring fordelingen af publikum på pladsen.

 

Resultaterne er blevet fremlagt for festivals-ledelsen og sammenholdt med deres intentioner/målsætninger – og spiller en central rolle i forhold til, hvordan man arbejder med festivalpladsen i 2023.

Projektnavn:   Tønder Festival

Projekttype:   Festival & Begivenhed

Lokation:   Tønder Kommune
Årstal:   2022
Status:   Igangværende
Opdragsgiver:   Tønder Festival

bottom of page