top of page

BREDEBRO UDVIKLINGSFORUM

Bredebro_bro.jpeg

- En ny organisering for udviklingen af Bredebro

Jes Vagnby Arkitekter blev valgt som rådgiver til at udarbejde en lokal udviklingsplan for Bredebro. Fokus for opgaven var i første omgang at udarbejde en identitet og grundfortælling for byen - men under projektforløbet fremkom nye erkendelser om byen, der ændrede opgavens karakter. Fokus for opgaven blev at etablere et udviklingsforum, der samler byens centrale aktører om udviklingen af Bredebro. Herunder bl.a. Skole, Børnehus, Ungdomsklub, Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening, Bredebro Idrætscenter og idrætsforening, Toosbuys Torv og Ecco og Bredebro Lokalråd.

 

Formål og vision med et udviklingsforum

 

 • Udvikling af Bredebro kræver samarbejde på tværs
  Der er behov for et stærkere forankret samarbejde mellem byens aktører i Bredebro og en fast kontinuitet, hvor strategiske tiltag bliver diskuteret, besluttet og handlet på. Der er mange vigtige og stærke aktører i Bredebro, der netop ønsker at bidrage med viden, perspektiver og ressourcer til udviklingen af byen - hvor omdrejningspunktet er ’fælles om byens udvikling’.
   

 • Styrkelse af Bredebros forskellige kvaliteter
  Udviklingen af Bredebro handler ikke om at samle alle aktiviteter ét sted - men om at finde ud af, hvilke visioner der er for de enkelte områder i byen og så styrke de enkelte profiler. Det vil forhåbentlig give anledning til mange og gode diskussioner - hvor man bliver klogere på hinandens tanker og drømme - som man i fællesskab kan omsætte til nye fælles visioner til glæde for fremtidens Bredebro.
   

 • At løfte byens udvikling
  Det er ønsket med et udviklingsforum, at man i fællesskab løfter og styrke byens udvikling. Det handler om at trække i samme retning, koordinere indsatser og støtte op om hinandens aktiviteter. Det betyder også en koordineret dialog og kommunikation med Tønder Kommune og en koordinering af fx fondsansøgninger. At ’byen’ står samlet bag nye initiativer og projekter, vil alt anden lige sende et positivt og overbevisende signal til modtageren.

 

Bredebro Udviklingsforum er et forum, som Lokalrådet er vært for og koordinerer, men der vil være en ligeværdig dialog i dette forum, hvor man beslutter i fællesskab - og det er en fælles opgave at løfte visionerne. Tanken er at samle alle gode kræfter i Bredebro om udviklingen af byen, der ligeledes skal sikre, at man er enige om, hvor der skal sættes ind, og at man trækker i samme retning.

 

Jes Vagnby Arkitekter har været med til at udarbejde kommissorium for det nye udviklingsforum.
Det første møde i Bredebro Udviklingsforum blev afholdt 27. september 2021.

Projektnavn:   En ny organisering for udviklingen af Bredebro

Projekttype:   Byudvikling

Lokation:   Bredebro, Tønder Kommune
Årstal:   2021
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Tønder Kommune og Bredebro Lokalråd

bottom of page