top of page

FOLKESKOLEN SOM 
OMDREJNINGSPUNKT I BYUDVIKLINGEN

Folkeskolen er en vigtig aktør i et lokalområde. Det er her alle områdets børn samles på tværs at køn, alder, etnicitet, indkomst m.m. Det var derfor et meget naturligt valg at involvere hele Tilst Skole i projektet omkring udviklingen af Tilst. 

Vi planlagde en tværfaglig uge med temaet Vores bydel, hvor der var fokus på fremtidens Tilst. Vi udviklede 22 værksteder, hvor eleverne skulle arbejde med byens rum og fællesskaber på forskellig måde. Underviserne var et mix af lærere og pædagoger fra Tilst Skole, samt eksterne instruktører og undervisere fra bl.a. DBU, billedkunstnere, Dansehallerne, Dansk Arkitektur Center, Smagen af Aarhus, Cirkus Tværs og lokale aktører og foreninger. 

På den måde gjorde vi børn og unge i Tilst til medskabere af deres bydel. De var med til at undersøge, hvilke potentialer, der gemmer sig i byens rum, fysisk og mentalt – og de blev klogere på, hvordan de kan tage del i at passe på bydelen og dens fællesskaber. Temaugen kulminerede i årets bydelsfest i Tilst, hvor eleverne fremviste deres arbejder med Fremtidens Tilst til hele byen. Der deltog over 2000 beboere fra Tilst i dette års Ravnerok - det var 1700 flere end året før.Det er nu blevet en årlig tilbagevendende begivenhed at afholde ’Demokracity-uge’ på Tilst Skole. 

 

Baggrund DemokraCity Aarhus

I årene 2013-2015 indgik Aarhus Kommune, Arkitektskolen Aarhus og Tegnestuen innovationssamarbejdet ”Borgersamarbejde version 2.0”. Der blev etableret tre DemokraCity™ Aarhus projekter – et i Lisbjerg, Frederiksbjerg og Tilst - hvor formålet var at involvere beboere og lokale aktører direkte i udviklingen og planlægningen af deres nærområde i tæt samspil med kommunale medarbejdere og arkitektstuderende.

Projektnavn:   DemokraCity Aarhus / Tilst

Projekttype:   Proces & Metode

Lokation:   Tilst, en forstad til Aarhus Kommune
Årstal:   2014-2015
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Aarhus Kommune og Aarhus School of Architecture

Samarbejdspartnere:   Lokalråd, meningsråd, boligforeninger, DBU, Tilst Skole, Langkær Gymnasium, idrætsforeningen, etnisk netværk/grupper mfl.

bottom of page