top of page

HUSET I MÅRUM

- et skitseforslag til renovering, omdannelse og udvidelse

Jes Vagnby Arkitekter har sammen med bestyrelse, ansatte, brugere og lokalsamfund stået i spidsen for et skitseforslag til omdannelsen og udviklingen af Tinghusevej 15-19 i Mårum.


Kilden holder i dag primært til på Møllegården ved Esrum Kloster. Med erhvervelsen og omdannelsen af Tinghusevej 15-19 ønsker Kilden af styrke sin forretning indenfor det socialøkonomiske felt – og dermed styrke deres position som førende inden for arbejdet med at hjælpe mennesker, med særlige behov til et liv med trivsel og selvforsørgelse.
 

Visionen med skitseforslaget er at udnyttet karakteren og kvaliteten ved de eksisterende bygninger og styrke historien mellem de eksisterende og nye bygninger. Derudover skal skitseforslaget bringe det samlede bygningskompleks ind i fremtiden med et højt niveau af miljø- og social bæredygtighed, så der skabes et stærkt og udtryksfuldt samlingspunkt for Kilden og dens samarbejdspartnere samt lokalområdet i Mårum.


Tegnestuen har stået for forslag til situationsplan, beliggenhedsplan, omdannelse af eksisterende bygninger og forslag til nye tilbygninger. Et vigtigt element i opgaven har været udarbejdelsen af en Grundfortælling og personaer, som et redskab til at forstå Kildens DNA og fremtid.

Projektnavn:   Huset i Mårum

Projekttype:   Arkitektur, omdannelse, renovering og nybygning

Lokation:   Mårum, Gribskov Kommune
Årstal:   2019-
Status:   Igangværende
Opdragsgiver:  Kilden – Socialøkonomisk Virksomhed
Samarbejdspartnere: Schul Landskabsarkitekter

bottom of page