top of page

MIDLERTIDIGHEDEN SOM DIALOGREDSKAB

Som led i et byudviklingsprojekt på Frederiksbjerg Aarhus eksperimenterede vi blandt andet med vores egen tilstedeværelse i form af et midlertidigt kontor – og vi eksperimenterede med midlertidig arkitektur som dialogredskab. Begge initiativer med henblik på at styrke samtalen, dialogen og diskussionen med områdets beboere og aktører. 

Etableringen af et kontor på Frederiksbjerg, der både var markant, synligt og let tilgængeligt – havde stor betydning på flere områder. Dels fik vi dagligt mange spontane besøg fra områdets beboere, erhvervsliv og handlende. Og dels havde vi meget let ved at tage kontakt til områdets brugere.Med midlertidigheden som dialogredskab havde vi fokus på at skabe fysiske forandrings-markører, der var med til at involvere endnu flere i projektet. Eksempelvis etablerede vi en ’pop-up park’, der i en periode på 14 dage indtog to parkeringspladseri Jægergårdsgade. Med pop-up parken lykkedes det at ramme et udtryk, der balancerede mellem det hjemlige og det offentlige
på en måde, så forbipasserende følte sig inviteret til at tage
parken i brug. 


I løbet af projektperioden blev der også lavet en begivenhed med fokus på måltidets betydning som samlende aktivitet i hverdagen. Måltidet som ‘mødested’ blev synliggjort ved at beboere flyttede deres spisestuer ud på fortovet med planter, puder, græstæpper borde og stole – og der blev arrangeret fællesspisning, hvor Super Brugsen donerede datovarer, som fem restaurationer i området tilberedte 350 gratis måltider af. Som en del af forankringen af de eksperimenterende initiativer etablerede vi tre debatstationer, hvor beboere, lokale aktører og byens politikere gik i en dialog omkring områdets visioner indenfor den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Baggrund DemokraCity Aarhus

I årene 2013-2015 indgik Aarhus Kommune, Arkitektskolen Aarhus og Tegnestuen innovationssamarbejdet ”Borgersamarbejde version 2.0”. Der blev etableret tre DemokraCity™ Aarhus projekter – et i Lisbjerg, Frederiksbjerg og Tilst - hvor formålet var at involvere beboere og lokale aktører direkte i udviklingen og planlægningen af deres nærområde i tæt samspil med kommunale medarbejdere og arkitektstuderende. 

Projektnavn:   DemokraCity Aarhus frderiksbjerg

Projekttype:   Proces & Metode

Lokation:   Frederiksbjerg
Årstal:   2014
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Aarhus Kommune og Aarhus School of Architecture

bottom of page