top of page

NYT CENTRUM I TILST

Historisk set har de fleste byer et naturligt centrum, hvorfra byen er vokset, og hvor livet er foregået. Et centrum i en by definerer normalt også et naturligt samlingspunkt og et naturligt udgangspunkt for aktiviteter for byens borgere. Særligt for mindre byer spiller byens centrum en stor rolle, da centrum her ofte fungerer som byens mødested, hvor man naturligt interagerer og opbygger relationer. 
 

I Tilst var det naturlige centrum tidligere området omkring kirken og gadekæret, men i takt med, at Tilst er vokset, butikker er forsvundet og mobiliteten er blevet større, er centrum ikke længere defineret i samme grad. Derfor udebliver de naturlige møder mellem mennesker. Det udeblivende møde har betydet, at noget af den identitet, der tidligere var ved at bo i Tilst, er forsvundet. For igen at skabe møder mellem mennesker, et sammenhold og en identitet omkring det at bo i Tilst, arbejdede vi derfor med at definere og genskabe et centrum, hvor nye møder og aktiviteter opstår. 
 

Vi brugte midlertidigheden til at skabe nye oplevelsesrum i bydelen. Vi koncentrerede vores arbejde i området ved Tilst Skole og sportsforeningen tst. Området var ikke aktivt, og det havde intet formål eller spontane udfoldelsesmuligheder. Dens primære funktion var at fungere som afleverings- og afhentningssted af skolebørn eller brugere af sportsforeningen. Ved bl.a. at hænge gynger i træerne, lave kunstinstallationer samt etablerede mindre 1:1 huse, der hver især repræsenterede en bid af Tilst, og som var med til at aktivere stedet. På den måde åbnede vi bydelens øjne for, hvad de kan anvende byrummet til – og hvordan de kan være med til at gøre det endnu mere interessant. Derudover valgte vi også at placere årets bydelsfest i området foran skolen og sportsklubben for derved at skabe ekstra fokus på behovet for et centrum, et torv, som et mødested for områdets beboere. 

 

Baggrund DemokraCity Aarhus

I årene 2013-2015 indgik Aarhus Kommune, Arkitektskolen Aarhus og Tegnestuen innovationssamarbejdet ”Borgersamarbejde version 2.0”. Der blev etableret tre DemokraCity™ Aarhus projekter – et i Lisbjerg, Frederiksbjerg og Tilst - hvor formålet var at involvere beboere og lokale aktører direkte i udviklingen og planlægningen af deres nærområde i tæt samspil med kommunale medarbejdere og arkitektstuderende.

Projektnavn:   DemokraCity AArhus / Tilst

Projekttype:   Proces & Metode

Lokation:   Tilst, en forstad til Aarhus Kommune
Årstal:   2014-2015
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Aarhus Kommune og Aarhus School of Architecture

Samarbejdspartnere:   Lokalråd, meningsråd, boligforeninger, DBU, Tilst Skole, Langkær Gymnasium, idrætsforeningen, etnisk netværk/grupper mfl.

 

 

RAPPORTER

Skærmbillede 2018-10-01 kl. 11.13.08.png
Skærmbillede 2018-10-01 kl. 11.13.20.png
Skærmbillede 2018-10-01 kl. 11.13.54.png
bottom of page