top of page

En lokal udviklingsplan for VisbyI november 2020 blev vi af Visby Lokalråd valgt til at hjælpe dem med proces for og udarbejdelse af en udviklingsplan for deres lokalområde. Det er et arbejde, der er igangsat gennem Tønder Kommunes Landdistrikts- og Bosætningsudvalg, som har inviteret de enkelte lokalområder i kommunen til at få udarbejdet en lokal udviklingsplan (LUP). Spot på Visbys potentialer

Vi igangsatte processen ved at styrke dialogen om byens udvikling. Ved at placere 25 skamler i byens rum, inviterede vi børn, unge og voksne til at flytte rundt på skamlerne, og sætte spot på Visbys;

  • Yndlingssteder

  • Muligheder

  • Aktiviteter

For at følge skamlernes færden opfordrede vi til, at man delte et billede af skamlen med dens placering, og hvorfor man har valgt at placere den netop der - enten via sms, mail eller facebook.

Massiv opbakning og dialog om byens udvikling

Vi vidste godt, at der var et stærkt engagement og sammenhold i Visby - men vi må indrømme, at den opbakning og dialog som skamlerne har affødt, har oversteget vores forventninger. Det er ind til videre blevet til 14 siders tætskrevet input og en masse foto fra borgerne i Visby. I de næste par måneder ser vi frem til at arbejde videre med Visbys potentialer, og drøfte det videre arbejde med udviklingsplanen i fællesskab med Visby Lokalråd og borgerne i byen.

Lokale udviklingsplaner i Tønder Kommune

En LUP er en langsigtet strategisk plan, der også indeholder konkrete handlinger på kort og langt sigt. En LUP er en bredt forankret borgerdrevet plan for en hel by/lokalområde, der skal hjælpe til at synliggøre, hvem man er, hvilke visioner området har, og hvilke ideer man har til at komme derhen. LUP’en består i lige så høj grad af den dialog og proces, der fører frem til de ønskede resultater (Kilde: https://landdistriktsudvalg.infoland.dk).

Opmerkingen


bottom of page