top of page

Potentialer og muligheder for Foreningshuset Liselund

Tegnestuen skal hjælpe bestyrelsen for Foreningshuset Liselund i Ganløse med at udarbejde en forundersøgelse, der skal vise potentialer og muligheder for stedet. Forundersøgelsens opgave er at:

  • Kvalificere og styrke fundamentet og visionerne, for omdannelse af Foreningshuset Liselund

  • Udarbejde et forprojekt, der følger de krav og retningslinjer, der er gældende for en bevaringsværdig bygning.

  • Arbejdet skal munde ud i en rapport, der skal synliggøre de muligheder og potentialer, der ligger i at omdanne Foreningshuset Liselund til et samlingssted, hvor der skabes rum og fællesskab for foreningslivet i Ganløse.

  • Rapporten skal være med til at danne grundlag for og understøtte det videre arbejde frem mod en realisering af projektet.

Målet er at skabe en proces, hvor de enkelte delelementer bygger på en grundig research, der er tænkt ind i en overordnet sammenhæng (relevans, driftsomkostninger, funktionalitet m.m.). Vi ser frem til et tæt samarbejde med bestyrelsen.

Realdanias Underværker kampagne

Jes Vagnby Arkitekter er prækvalificeret til at indgå i Underværkers rådgiverliste, der skal hjælpe ildsjæle i realisering af de frivilligt, ledede ildsjæleprojekter, der modtager støtte under Realdanias ildsjælekampagne.

Comments


bottom of page