top of page

SAMSKABELSE
PÅ FREDERIKSBJERG

Frederiksbjerg er en bydel bag Aarhus Hovedbanegård. En slags landsby i byen, hvor hovedstrøget er Jægergårdsgade. Kendt som ”det bedste strøg i længden”. Et økonomisk centrum for diverse butikker og cafeer. Ud fra Jægergårdsgade løber flere gader med mindre byhuse og mange ressourcestærke beboere. Dem, der har boet her i 30 år, kender hinanden. Dem, der deler opgang og baggård, hilser på hinanden. Men landsbyen i byen er ikke tæt sammenbundet af fællesskaber på tværs af alder og boligkarreer. 

 

Som led i byudviklingsprojektet på Frederiksbjerg arbejdede vi sammen med borgere og lokale aktører om de fremtidige visioner for bydelen. Et fokus var blandt andet at synliggøre det trafik- og parkeringskaos, der er i Jægergårdsgade, hvor vi gennem enkle greb fik ændret adfærd for billismen. 

Baggrund DemokraCity Aarhus

I årene 2013-2015 indgik Aarhus Kommune, Arkitektskolen Aarhus og Tegnestuen innovationssamarbejdet ”Borgersamarbejde version 2.0”. Der blev etableret tre DemokraCity™ Aarhus projekter – et i Lisbjerg, Frederiksbjerg og Tilst - hvor formålet var at involvere beboere og lokale aktører direkte i udviklingen og planlægningen af deres nærområde i tæt samspil med kommunale medarbejdere og arkitektstuderende. 

Projektnavn:   DemokraCity Aarhus Frederiksbjerg

Projekttype:   Proces & Metode

Lokation:   Frederiksbjerg
Årstal:   2014
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Aarhus Kommune og Aarhus School of architecture

bottom of page