top of page

DEMOKRACITY AARHUS TILST

Tilst er en forstad 8 km vest for Aarhus. Tilst var i mange hundrede år en lille landsby med gårde, kirke, gadekær og marker omkring, men efterkrigstidens store årgange ændrede dette. Boligforeninger opkøbte gårdenes jorde for at bygge ’billigere og gode boliger til almindelige mennesker’ - begyndende med Langkærparken i 1969, mens grundejerforeninger udstykkede parcelhuskvarterer. Herfra udviklede Tilst og det nordlige Brabrand (Skjoldhøj) sig til den store mere eller mindre sammenhængende bydel, vi kender i dag.

 

På baggrund af et samarbejde om øget tryghed i Tilst ønskede en bred interessentkreds – både kommunale, lokale og eksterne parter – at igangsætte en proces i lokalområdet. Tegnestuen fik til opgave at styrke områdets sociale kapital gennem brobyggende aktiviteter mellem beboere og lokale aktører.

 

Projektforløbet i Tilst var delt op i to spor - det mentale og det fysiske. I efteråret 2014 var der overvejende fokus på den mentale sammenhængskraft. Her handlede det om at skabe relationer i lokalområdet og om at få et indgående kendskab til, hvordan Tilst hænger sammen både historisk, socialt og fysisk. I det næste halvår arbejdede vi mere intenst med beboere og lokale aktører om at udvikle konkrete projekter, der tog afsæt i byens rum og de forskellige fællesskaber, der er i Tilst – projekterne blev realiseret i sommeren 2015.

 

BAGGRUND DemokraCity Aarhus

I årene 2013-2015 indgik Aarhus Kommune, Arkitektskolen Aarhus og Tegnestuen innovationssamarbejdet ”Borgersamarbejde version 2.0”. Der blev etableret tre DemokraCity™ Aarhus projekter – et i Lisbjerg, Frederiksbjerg og Tilst - hvor formålet var at involvere beboere og lokale aktører direkte i udviklingen og planlægningen af deres nærområde i tæt samspil med kommunale medarbejdere og arkitektstuderende.

Projektnavn:   DemokraCity Aarhus / Tilst

Projekttype:   Byudvikling

Lokation:   Tilst, en forstad til Aarhus Kommune
Årstal:   2014-2015
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Aarhus Kommune og Aarhus School of Architecture

Samarbejdspartnere:   Lokalråd, meningsråd, boligforeninger, DBU, Tilst Skole, Langkær Gymnasium, idrætsforeningen, etnisk netværk/grupper mfl.RAPPORTER

Skærmbillede 2018-10-01 kl. 11.13.08.png
Skærmbillede 2018-10-01 kl. 11.13.20.png
Skærmbillede 2018-10-01 kl. 11.13.54.png
bottom of page