top of page

UDVIKLINGSPLAN TOFTLUND

De store byer lokker og trækker flere og flere til. Samtidig er mange mindre byer og landdistrikter under pres — befolkningstallet falder og gennemsnitsalderen stiger. Presset er endnu ikke massivt i Toftlund, men det kan anes. 

 

Toftlund er en by med ca. 3.300 indbyggere, der indtil kommunalreformen har været kommunecenter i Nørre Rangstrup Kommune. Byen har tidligere været kendt som centerbyen for det midtsønderjyske område og som Brundtland-by med særligt fokus på energi- og miljørigtige tiltag. Borgerne beskriver Toftlund som en by med et stærkt kultur- og fritidsliv med mange muligheder, et bredt udbud af handels- og servicemuligheder, et aktivt erhvervsliv og et stærkt lokalsamfund omkring byen. Som en særlig styrke nævnes også nærheden til arbejdspladser i de større omkringliggende byer.


Tegnestuen står for udarbejdelsen af en udviklingsplan for Toftlund, som skal være med til at sikre en fortsat visionær udvikling af byen. Udviklingsplanen, har ikke kun fokus på en fysisk omdannelse, det er en helhedsorienteret tilgang til byudvikling, hvor sociale, sundhedsmæssige og kulturelle indsatser også spiller en stor rolle. Derfor er udarbejdelsen af en udviklingsplan også en kommunal tværorganisatorisk opgave, hvor vi ved at skabe synergi mellem indsatser, kan skabe endnu stærkere projekter og dermed en endnu stærkere udviklingsplan.  

Omdrejningspunktet for udviklingsplanen er at manifestere: 

I Toftlund er hverdagen vigtigst 


Ud fra dette har vi udarbejdet en vision og en grundfortælling, der skal være med til at skabe en stærk fortælling om Toftlund, som man kan være fælles om - og det skal være med til at gøre identiteten mere levende så byen tager ejerskab af den. Identiteten får først kraft, når den bliver levet og fortalt. 

 

Udarbejdelsen af udviklingsplanen er sket i tæt dialog og samarbejde med borgere, interessenter og Tønder Kommune. En af målsætningerne er at alle parter efterfølgende bruger planen som et styringsredskab for Toftlunds udvikling. 

Projektnavn:   En udviklingsplan for Toftlund

Projekttype:   Byudvikling

Lokation:   I det nordøstlige hjørne af Tønder Kommune
Årstal:   2018-
Status:  I høring
Opdragsgiver:   Tønder Kommune

Samarbejdspartnere:   Schul Landskabsarkitekter

 

 

RAPPORT

UVP_Pixi.png
bottom of page