top of page

VÆRFTERNE I ØRESTADEN

Der er mange udfordringer, når en ny by skal bygges. En af udfordringerne er bylivet, og hvordan man sikrer de bedst mulige betingelser for bylivet i de nye byrum. Netop dette var en udfordring i Ørestaden, som fremstod meget øde til trods for, at der egentlig bor ret mange mennesker.

Tegnestuen fik til opgave at hjælpe med at aktivere byrummene i Ørestaden, hvilket førte til projektet ’Værfterne i Ørestaden’. Værfterne er to midlertidige rum på 3x3 meter, der blev opstillet langs med Ørestad Boulevard. De blev udsmykket som farverige kunstværker og skabt som fysiske rum til udfoldelse af beboernes ideer, delvist faciliteret af Tegnestuen. Beboerne tog stort ejerskab af værfterne. Der blev arrangeret aktiviteter ved kanalen med fjernstyrede legestøjsbåde til afholdelse af kapsejlads, rum for at børn og voksne kunne bygge deres egne skibe, lave vandskulpturer eller bygge små tovbaner eller hængebroer over kanalen. Beboere sørgede også for undervisning i ølbryggekunsten, arrangere rollespil, skattejagt, byttebibliotek, tai chi og natfilm. Mellem værfterne blev der også placeret ti store poser med jord, som en fælles ’kolonihave’ for alle beboere. Ligesom værfterne indtog beboerne disse jordlodder i det fælles byrum og dyrkede egne urter og planter.

 

På den måde blev der skabt liv i et enormt rum midt på Amager, hvor der tidligere næsten ingen tegn på liv var. Beboerne tog del i deres område og arbejdede sammen om at skabe noget for hinanden – med hinanden.

Projektnavn:   Værfterne i Ørestaden

Projekttype:   Proces & Metode

Lokation:   København Kommune, Amager
Årstal:   2010
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   By & Havn, Grundejerforeningen Ørestad City, Vandlauget

Samarbejdspartnere:   Karin Kaster, kunstner

bottom of page