top of page

VENEDIG BIENNALEN

DEN INTERNATIONALE ARKITEKTURBIENNALE 2016
 

Det danske kuratorteam for Den Internationale Arkitekturbiennale 2016 udvalgte Jes Vagnby Arkitekter og Roskilde Festivals fællesprojekt Heterotopias in Urban Transformation, som et af projekterne til det danske bidrag til udstillingen i Venedig. Den danske pavillon havde i 2016 fokus på en hyldest til mangfoldigheden i dansk arkitektur. Udstillingen viste bl.a., hvordan danske arkitekter skaber fællesskabsorienteret arkitektur af høj kvalitet.

 

Heterotopier - refleksioner over Roskilde Festival og ’den virkelige virkelighed’
 

I 2008 blev ideen om at udlægge en del af campingområdet på Roskilde Festival i en cirkelstruktur realiseret. Cirklen introducerede en ny ’orden’, der definerede et community som en samlet overordnet organisk plan – med agoraen i midten som det naturlige centrum. Dette community understøttede en ny form for samvær og styrkede campingområdet som et modsted – en heterotopi.

 

Heterotopier er steder, der findes, men som findes i en form for distance til ’den virkelige virkelighed’. De kan også kaldes mod-steder til virkeligheden, fordi man ikke er underlagt et bestemt kodeks. Man kan være tilstede under andre vilkår, end dem vi kender. Heterotopier giver rum og plads for fantasier, tanker og drømme. En bydel, der indrettes på ny, bliver pludselig til et mod-sted, der er virkeligt og så alligevel et ’andet sted’. En ny form for samvær skabt i et kendt rum og på et kendt sted. Byen Roskilde Festival er en idé, som bliver konkret virkelighed, et mod-sted fordi den inviterer ind i en ’anden virkelighed’.
 

Anskuer vi Roskilde Festival som et succesfuldt by- laboratorium, hvorfra vi kan hente erfaringer til ’den virkelige virkelighed’, er der interessante perspektiver at hente fra festivalens fysiske planlægning. I 2008 blev campingområdet med ca. 80.000 indbyggere udlagt i cirkelstrukturer, der introducerede en ny ’orden’, der definerede flere communities som en overordnet organisk plan med en agora i centrum som et naturligt mødested. Hvert community definerede et bo-område på 4-7.000 indbyggere, og en gridstruktur opdelte hvert community i bo-enheder med ca. 135 indbyggere. Bo-enhederne understøttede mødet, relations-dannelse, tillid og ejerskab. Til hvert community blev der etableret en todelt agora. Den ene halvdel var udstyret med fællesfaciliteter. Agoraens anden halvdel fungerede som igangsætter for fælles aktiviteter.
 

I kontrast til mod-stedet Roskilde Festival er ’den virkelige virkelighed’ - den moderne by - en velsmurt og effektiv maskine, hvor det æstetiske og kreative er permanent. Pæn, individuel og fremmed. Hvor den nærværende tid forsvinder, og flygtighed er blevet det normale. Der er mindre tid til fællesskabet - til agoraen. Mange potentialer bliver låst og kommer ikke til udfoldelse i den rationelle eller måske snarere den reducerede by.
 

Kan vi indføre en ny og mere organisk orden i ’den virkelige virkelighed’? Kan vi skabe flere nærværende øjeblikke? Vi har brug for flere mod-steder. Vi har brug for flere heterotopier. Kan heterotopier ændre vores måde at tænke bygninger, byer, bysamfund og hverdagsliv?

Projektnavn:   Den Internationale Arkitekturbiennale Venedig

Projekttype:   Kunst & Design

Lokation:   Venedig Biennalen, Dansk Arkitektur Center, Utzon Center Aalborg

Årstal:   2016
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Dansk Arkitektur Center og Kulturministeriet

Samarbejdspartnere:   Roskilde Festival

bottom of page