top of page

NORDISK CENTER FOR TEKSTIL

Fase1_Forundersøgelse_2020 (trukket) 4_edited.jpg

I en årrække har vi sammen med gode folk i Højer, arbejdet henimod etableringen af et Nordisk Center for Tekstil. Ideen til et center med særligt fokus på tekstil blev skabt i regi af arbejdet med Tøndermarsk Initiativet og destinationsudviklingen. Centeret anskues som en forankrende kraft, der både understøtter bosætningen og turismeudviklingen i Tønder Kommune.

 

Placeringen i Højer - marskens hovedstad

Højer er i dag kendt for at være en by med kunst og kunsthåndværk - dels bor der flere kunstnere og dels huser byen en designefterskole, der har fokus på de kreative fag.

Bygningen, der skal omdannes til Nordisk Center for Tekstil, var oprindeligt et uldlager til ’Det gamle uldspinderi’ i Højer, der blev etableret i 1920’erne. I direkte forbindelse med uldlageret gik jernbanesporet, hvor uld blev læsset af fra toget for at blive opbevaret før den blev bragt til Uldspinderiet. Jernbanesporet kan stadig anes i naturen.


’Det gamle uldlager’ repræsenterer en historie og kulturhistorisk værdi, der har haft en stor betydning for Højers udvikling, og med omdannelse til et Nordisk Center for Tekstil bygger man videre på historien og transformerer ulden til kunstværker.

Et Nordisk Center for Tekstil i Højer vil være med til at styrke byens identitet og image. Både i kraft af omdannelsen af ’Det gamle uldlager’ til en synlig arkitektonisk og kunstnerisk bygning - men også gennem nye aktiviteter og besøg af internationale professionelle tekstiludøvere, der introduceres til området (Nationalpark Vadehavet, Tøndermarsken, Sønderjylland og grænselandet på kanten af Europa), og som kan være til gensidig inspiration for områdets kunstnere og kunsthåndværkere.

Fase 1 & 2

Der er udarbejdet en rapport for fase 1 (marts-december 2020), som en del af forundersøgelsen til projektet. Her var fokus at undersøge ’nødvendigheden’/ eksistensgrundlaget for et ’Nordisk Center for Tekstil’. Dette er sket gennem dialog med professionelle nationale og internationale tekstilkunstnere, Statens Værksteder, Statens Kunstfond - samt universiteter og akademier i ind og udland (Danmark, USA, Japan, Finland, Færøerne, Norge).
 

Konklusionen på fase 1 er, at der netop er et stort behov for at styrke rammerne for det professionelle arbejde med tekstil - hvilket også skal ses ind i et perspektiv, hvor tekstilindustrien er en af de største klimasyndere. Vores research viser, at der er meget få steder i verden, der er dedikeret til tekstil, og som henvender sig til det professionelle niveau


Fokus for fase 2 (2021-2023) har været at udarbejde business cases og markedsanalyser for de aktiviteter, der skal have udgangspunktet i centeret. Disse undersøgelser har været med til at understøtte de enkelte aktiviteters forretningsmodel(ler) og har styrket og detaljeret det udarbejdede driftsregnskab samt rumprogram og anlægsbudget for centeret og for de ejendomme, hvor der skal være lejligheder, kontor og indfarvningsværksted m.m.

 

Det er lykkedes projektet at sikre driftsgaranti gennem Tønder Kommune, så i den kommende fase, skal der arbejdes med at finde fuld finansiering til anlægsdelen.  
 

Visionen for projektet

Visionen er at etablere et nyskabende center for tekstil i Højer, hvor nationale og internationale kunstnere kan arbejde i professionelle omgivelser.

Stedet skal være et professionelt fællesskab og netværk, hvor miljø og rammer tiltrækker de dygtigste udøvere indenfor det tekstile felt, der kommer for at videreudvikle og udfordre deres kunstneriske sprog og virke. Og hvor studerende og nyuddannede fra hele verden kan finde inspiration og deres professionelle fodfæste.

Gennem unikke rammer skal fortid, nutid og fremtid favne og udfordre hinanden, hvor der arbejdes i ’grænselandet’ mellem professionel praksis, uddannelse og forskning. Med et særligt nordisk fokus skal stedet inspirere professionelle udøvere og være med til at udbrede, udforske og udfordre den nordiske tilgang til arbejdet med tekstiler.

Projektnavn:   Nordisk Center for Tekstil

Projekttype:   Arkitektur, om- og tilbygning, modernisering

Lokation:   Højer, Tønder Kommune
Årstal:   2020-2024
Status:   Igangværende
Opdragsgiver:   Foreningen Kulturkraftcenter Højer

 

 

PRÆSENTATIONER & RAPPORTER

Præsentation hjemmeside (trukket).jpg
bottom of page