top of page

En ny organisering for udviklingen af BredebroJes Vagnby Arkitekter blev valgt som rådgiver til at udarbejde en lokal udviklingsplan for Bredebro. Fokus for opgaven var i første omgang at udarbejde en identitet og grundfortælling - men under projektforløbet fremkom nye erkendelser om byen, der ændrede opgavens karakter. I samarbejde med Bredebro Lokalråd og Tønder Kommune Landdistriktskoordinator blev vi enige om at undersøge mulighederne for at etablere et udviklingsforum, der samler byens centrale aktører om udviklingen af Bredebro - herunder bl.a. Skole, Børnehus, Ungdomsklub, Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening, Bredebro Idrætscenter og idrætsforening, Toosbuys Torv og Ecco samt Bredebro Lokalråd.Σχόλια


bottom of page