top of page

TEMADAGE PÅ TOFTLUND DISTRIKTSSKOLE

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsplan Toftlund har vi haft stort fokus på og ønske om at involvere byens børn og unge i byens fremtid. 

 

Onsdag-fredag i uge 37 2019 fik over 400 elever på Toftlund Distriktsskole derfor mulighed for at arbejde med Fremtidens Toftlund. Eleverne blev fordelt på 20 forskellige værksteder på tværs af årgange, hvor de arbejdede med at undersøge byens potentialer – og hvordan børn og unge kan blive mere synlige og aktive i byens rum. 

 

Temadagene var med til at styrke et medejerskab til Toftlunds fremtid særligt i forhold til at lære eleverne at have en holdning til byens udvikling, og hvordan de kan være med til at sætte et aftryk. Temadagene kulminerede med at eleverne viste byen og Tønder Kommunes borgmester, hvad de havde arbejdet med i løbet af de tre dage. Mange af værkstederne havde lavet konkrete plancher og modeller, der blev udstillet i et ledigt butikslokale centralt i Toftlund. 

20 forskellige værksteder 

Værkstederne arbejdede ud fra forskellige temaer, men de forholdt sig alle til Toftlunds fremtid. Værkstederne var bemandet af et mix af lærere og pædagoger fra Toftlund Distriktsskole – og så var der koblet en faglig ekstern person til hvert værksted, der stod bag indhold og program. 

 

 • Iværksætteri i øjenhøjde, MIND FACTORY by ECCO 

 • Street Games, GAME Danmark 

 • Utopia – din drømmeby, Kulturskolen i Tønder Kommune 

 • Skal vi lege?, Kultur og Fritid, Tønder Kommune 

 • Spis uden at spilde, Sundhed og Arbejdsmarked, Tønder Kommune og Det Rullende Madværksted / NordeaFonden

 • Eventmaker, DGI 

 • Kulturen ud i byrummet, Biblioteker og Kulturinstitutioner i Tønder Kommune

 • Toftlunds helte og heltinder, Kultur og Fritid, Tønder Kommune 

 • Skovens potentialer, Billedkunstlærer

 • Dansebander og dansespirer, prof. danseinstruktører 

 • mfl.


Udover at være et involverende læringsforløb, havde temadagene også til formål at engagere og samle flere borger- og aldersgrupper på tværs. Både ved at invitere lokale foreninger og virksomheder til at være medskaber af værkstederne, men også ved at eleverne involverede deres forældre. 
 

Resultaterne fra værkstederne er taget med i Udviklingsplanens anbefalinger og de unges engagementet bliver et vigtigt omdrejningspunkt for det videre arbejde med at realisere udviklingsplanens indsatser. 

Projektnavn:   Temadage på Toftlund Distriktsskole

Projekttype:   Proces & Metode

Lokation:   Toftlund
Årstal:   2019
Status:   Afsluttet
Opdragsgiver:   Tønder Kommune

Samarbejdspartnere:   Toftlund Distriktsskole

 

 

VÆRKSTEDSKATALOG

Katalog.png
bottom of page